Helping Babies Breathe en Bleeding after Birth cursus oktober 2018

17-10-2018 | 20:34

Mirjam en Nadine zijnn, namens het geboortecentrum WKZ,  naar Ethiopië vertrokken voor het geven van training over reanimatie van de pasgeborene en wat te doen als moeder na de geboorte hard (gevaarlijk) gaat bloeden. Dankzij jullie donaties namen zij vier hele volle koffers mee met simulatiepoppen en ander traingsmateriaal!! Hartelijk dank hiervoor!!!

De cursus is supergoed gegaan. We hebben weer 12 masters kunnen trainen, en zij vervolgens 24 studenten, waarbij wij mee keken hoe dat ging. Goed dus!

Zij zijn nu deze cursus aan meer studenten verloskunde, en voor de verloskundigen aan de collega's in het ziekenhuis aan het geven. De bedoeling is dat er dan een sneeuwbal effect onstaat, waardoor straks de hele regio weet wat ze moeten doen met een niet ademende baby of een bloedende moeder.

Of dat lukt gaan we hopelijk in januari bekijken!