Helping Mothers and Babies Survive in Ethiopia

This is the fundraising page of Helping Mothers and Babies Survive in Ethiopia
from € 7.000 (44%)

** see below for English **

In Nederland zijn we een optimaal zorgsysteem gewend rondom bevallingen. Dit is helaas niet het geval in alle landen. In Ethiopië zijn bevallingen een belangrijke doodsoorzaak voor zowel moeder als kind. Zo sterven er in Ethiopië 412 op de 100.000 moeders en ongeveer 33 op de 1.000 pasgeboren kinderen in de eerste maand van hun leven. Dit komt neer op jaarlijks overlijden van 89.900 kinderen jonger dan 1 maand.

Het doel van onze actie is om geld in te zamelen voor het Helping Mothers and Babies Survive project in Ethiopië. Doordat dit project mede gedragen wordt door Cordaid kunnen wij samenwerken met Ethiopische universiteiten en lokale NGO’s. Het doel van dit project is om het probleem bij de wortel aan te pakken: er worden trainingen gegeven aan dokters, verloskundigen en kraamverzorgers om beter om te leren gaan met complicaties tijdens de geboorte, om op deze manier moeder- en kindersterfte terug te dringen. Door het WKZ wordt aan een selecte groep een “train the trainers” gegeven, zodat de Ethiopische gezondheidszorgmedewerkers daarna elkaar kunnen trainen en refreshment trainingen kunnen blijven geven.

Mirjam Kleinhout, een van de kinderartsen en neonatoloog in opleiding van het WKZ, is dit Helping Mothers and Babies Survive project gestart in januari 2018. Mirjam is het afgelopen jaar twee keer naar Ethiopië gereisd om de Helping Babies Breathe training te geven aan docenten verloskunde en verloskundigen van lokale ziekenhuizen, en met hen een groep verloskundige studenten. Deze eerste training was een geslaagde pilot. Met het team van het WKZ , uitgebreid met Nadine van Duin klinisch verloskundige, willen we nu de training uitbreiden met “Helping Mothers Survive (een training gericht op de meest voorkomende noodgevallen bij de moeder tijdens de bevalling, en “Helping Babies Survive”, een pakket aan trainingen gericht op het voorkomen van de meest voorkomende babysterfte: door zuurstoftekort, vroeggeboorte en infecties). Met deze trainingen is het mogelijk om de moeder –en babysterfte in Ethiopië aanzienlijk te verminderen, schattingen zijn tot met 75%.

Met behulp van uw donatie, zouden wij materialen kunnen kopen voor de trainingen. Een klein bedrag kan al een groot verschil maken, zo kost een simulatiepop ~€150, masker en ballon ~€10, overige materialen ~€25 en de training zelf ~€200. Het doel van het Helping Mothers and Babies Survive project is dat de trainingen ook zonder de hulp van het WKZ door kunnen blijven gaan. Zo worden de leerlingen in staat gesteld om zelf de trainers te worden! “Because we believe in sharing the care we would like to receive”

 

** English version**

The Netherlands has excellent health care regarding the delivery of babies, unfortunately this is not true for every country. In Ethiopia, childbirth is still a major cause of death for both mother and child. Ethiopia has a very high maternal - (412/100.000) and neonatal mortality rate (33/1.000). This comes down to 89.900 children annually who die before reaching the age of one month.

By collaborating with Cordaid we are able to work together with Ethiopian universities and local NGO’s. With this action we aim to raise money for the Helping Mothers and Babies survive project in Ethiopia. This project aims to tackle the problem at the source: by training midwifes and birth attendants to better react during child birth and to prevent, detect and manage causes of maternal and neonatal death.

Mirjam Kleinhout, a pediatrician and fellow neonatology in the WKZ, started this project in January 2018. Mirjam visited Ethiopia twice this year to give the “Helping Babies Breathe” training to teachers of the Midwifery school, midwifes of local hospitals and with them a group of midwifery students. This first training was a successful pilot. The WKZ team, expanded with Nadine van Duin clinical midwife, we would like to expand the training with “Helping Mother Survive” trainings (directed at the most frequent maternal complications during child birth, and the “Helping Babies Survive”, a training package directed at the most prevalent neonatal emergencies: birth asphyxia, prematurity and infections) With these trainings it would be feasible to reduce the number of maternal and neonatal deaths in the planned district in Ethiopia , estimations are by 75%!

With your donation we will be able to provide practice dolls (~€150), mask and balloon (~€10), training materials (~€25) and training (~€200) to teach some essential skills surrounding childbirth. The ultimate goal of the Helping Mothers and Babies Survive project is a self-sustainable change program, in a way that the trainees become trainers themselves. “Because we believe in sharing the care we would like to receive”

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all donors
16-10-2018 | 18:57 Super initiatief, succes team WKZ!
17-08-2018 | 10:36
08-08-2018 | 22:02
21-07-2018 | 13:25
04-07-2018 | 11:22 donatie uit de giften ter gelegenheid van het afscheid van mijn werk als verloskundige in het Geboortecentrum WKZ. Wil dit graag ten goede laten komen aan de verbeteren verloskundige zorg via dit project. Zie graag dat mijn collega Nadine van Duin hierdoor ingezet kan worden in dit project.
View all

Nog 1 nachtje.....

17-10-2018 | 20:34 Donderdag 18 oktober is het zover.... Mirjam en Nadine zullen, namens het geboortecentrum WKZ, vertrekken naar Ethiopië voor het geven van training over reanimatie van de pasgeborene en wat te doen als moeder na de geboorte hard (gevaarlijk) gaat bloeden. Dankzij jullie donaties nemen zij vier hele volle koffers mee met simulatiepoppen en ander traingsmateriaal!! Hartelijk dank hiervoor!!! Een update volgt snel.... 
Read more